Notícies
El Pacte per la Reindustrialització accelera el desplegament de mesures a la comarca
27-07-2017
El Pacte per la Reindustrialització accelera el desplegament de mesures a la comarca

El Grup Impulsor del Pacte per la reindustrialització del Vallès Occidental configurat per representants municipals, dels sindicats, les patronals i les Universitats, i diferents grups de treball s’han reunit aquests darrers dies per avançar en la concreció de mesures, en la seva difusió i promoció i per activar mecanismes per a ser el referent del territori del desenvolupament del Pacte Nacional per a la Indústria. També s'han posat en marxa noves eines de comunicació, com un espai web dins el portal del Consell Comarcal. El Pacte està en plena fase desplegament de les mesures. Al llarg de l’últim mes els diferents grups de treball han elaborat documents de propostes i concretat activitats especifiques. Tots aquests treballs suposaran la realització d’un programa d’actes i jornades des del mes de setembre fins a finalitzar l’any. Per exemple, durant el mes de setembre es presentarà el document de recomanacions en relació a la fiscalitat local industrial i les propostes de la Mesa de la Formació.