Notícies
El Vallès és la segona comarca més atractiva
13-10-2017
El Vallès és la segona comarca més atractiva

La comarca del Vallès Occidental concita l'interès de la resta de regions de Catalunya com a lloc de residència. De fet, és la segona, després del Maresme, que més fluxos migratoris rep procedents de l'interior de Catalunya. Terrassa, com cocapital, és una de les localitats que assumeix gran part d'aquest èxode: rep 5.201 veïns nous d'altres localitats catalanes, davant els 4.813 que expulsa. Les dades les acaba d'aportar l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en un informe que resumeix els moviments migratoris durant 2016 i que posa de manifest que hi va haver 230.171 canvis de residència entre municipis de Catalunya, el que representa una disminució del 5, 8% respecte a l'any 2015. Les zones que presenten més capacitat d'atracció per a aquests canvis de residència procedents de municipis d'altres comarques són el Maresme, amb 2.037 moviments, seguida pel Vallès Occidental, amb un saldo migratori entre comarques positiu de 1.206 persones . Després d'aquestes dues regions, hi ha el Baix Llobregat (1.125) i el Vallès Oriental (1.106).Tornant al prisma comarcal, de les 18 comarques que registren saldos negatius, Barcelonès destaca per presentar el major saldo d'aquest signe entre les migracions intercomarcals, amb una pèrdua de 7.627 sortides netes (la diferència entre emigracions i immigracions) cap a la resta de Catalunya . El major fluix migratori es localitza al Barcelonès, amb 36.433 veïns que marxen a altres comarques de Catalunya, principalment a les limítrofes: el 26,2% es va al Baix Llobregat i el 20,1% ho fa al Vallès Occidental. Un altre 14,3% s'instal·la al Maresme i un 9,5% situa el seu lloc de residència al Vallès Oriental.