Notícies
21-06-2018
La reducció de l’atur es consolida a Terrassa i fa reflexionar el Servei d’Ocupació

El 2017 a Terrassa hi hagut un increment del 2,21 per cent de la població activa, el què representa que 2.363 persones s’han incorporat al mercat laboral respecte de l’any anterior. A Terrassa el nombre de persones demandants d’ocupació el 2017 van ser de més de 15.000 persones, unes 1.500 menys que l’any anterior. Per sectors la majoria presenten un atur a la baixa, com la indústria que té una variació interanual de gairebé un 16 per cent, La construcció es redueix en més d’un 12 per cent i continua recuperant-se de la crisi, i d’un 9 per cent es calcula en el sector serveis. Per col•lectius també baixa l’atur entre les dones en gairebé un 6 per cent, tot i que encara estan per damunt dels homes, i entre els majors de 45 anys amb una reducció de poc més del 9 per cent. També continua augmentant el nombre de contractes que passen a ser de 55.700, un augment de gairebé 4.000, el què representa més del 7 per cent respecte del 2016. Amb tot hi ha una disminució dels contractes indefinits, en 232, que es compensen amb un augment de 4.129 contractes temporals. La comissió de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació ha fet aquest dimecres un balanç de la situació ocupacional a la ciutat, en resposta a una petició del Partit Popular que va demanar informació de forma periòdica. Responsables del Servei Municipal d’Ocupació han apuntat que davant la consolidació de la baixada de l’atur i d’un mercat que canvia molt ràpidament, cal una reflexió global sobre la formació i la inserció laboral. A més d’una constant revisió del servei per satisfer les demandes canviants de la població.