Notícies
De la prospecció a la planificació
18-01-2019
De la prospecció a la planificació

Cecot és una confederació empresarial multisectorial constituïda l’any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis i associacions empresarials que des del 1996 treballa en l’àmbit de la formació professional a través de la Fundació Cecot Formació. “La Fundació Cecot Formació treballa per apropar a les empreses i als seus treballadors la formació que necessiten per encarar els canvis tecnològics, econòmics i socials que es produeixen en la nova societat del coneixement.” Aquest és el lema amb el qual es defineix la Fundació. Per assolir aquest objectiu, el punt de partida és la detecció de necessitats, la prospecció. La detecció de les necessitats formatives ha anat evolucionant al llarg del temps. Inicialment, s’hi destinaven pocs recursos i el procediment seguia un manual establert. L’estructura de recursos humans de Cecot, avui dia, s’organitza a partir de la detecció de necessitats. Així doncs, la Fundació compta, d’una banda, amb 39 assessors especialitzats que diàriament estan en contacte amb les empreses per poder detectar-hi les necessitats empresarials i organitzar les accions formatives adequades, actuar de manera ràpida i programar la formació necessària en cada moment, especialment la relativa als canvis que puguin donar-se en els marcs laboral, fiscal o similars. D’altra banda, la Fundació té un equip de quatre consultors de formació que diàriament visiten les empreses per oferir-los els seus serveis i dissenyar accions formatives a mida de les seves necessitats. Aquesta esdevé, precisament, la principal font de recollida d’informació de Cecot d’una manera directa i continuada. "Eulàlia Martinez i Puig, directora de la fundació"