NOTICIAS
29-08-2017
El Vallès Occidental, ​​por debajo de la media catalana en generación de residuos

La generació de residus al Vallès Occidental continua per sota de la mitjana i se situa, a més, entre les més baixes a Catalunya. Segons dades del 2016 de l’Agència de Residus, cada habitant de la comarca va generar una mitjana d’1,11 kg de brossa al dia, xifra que suposa una lleu millora respecte el 2015 però que encara la deixa per sota d’altres de característiques econòmiques i socials similars com poden ser el Vallès Oriental (amb 1,25 kg per habitant al dia), el Bages (1,21 kg/hab/dia), el Baix Llobregat (1,23 kg/hab/dia) o l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1,21 kg/hab/dia). A tot Catalunya l’any passat es van generar 3,7 milions de tones, que corresponen a 1,36 kg de deixalles per habitant i dia. Les xifres indiquen un lleuger repunt respecte l’any anterior (1,35 kg/hab/dia) tot i que, si es té en compte el creixement econòmic, s’observa una tendència al canvi cap a un model de producció i consum més sostenible.A nivell de Catalunya, del total dels residus municipals, el 2016 es van recollir de forma selectiva el 38,5%, és a dir, 1,4 milions de tones, xifra que suposa una lleugera disminució del 0,6% respecte el 2015. En aquest aspecte, el Vallès Occidental també està per sota la mitjana i, tot i millorar respecte anys anteriors, es queda en el 35,03%, amb més de 88.880 tones.