NOTICIAS
28-09-2017
Pilar Blázquez imparte una clase sobre los cazadores de tendencias al ESCODI

Detectar Tendències de cambio en el consumidor Abans que siguin l massives. Això és el que fan a els caçadors de tendències, a els COOL HUNTERS: anticipar-se per utilitzar AQUESTA informació d'una manera econòmica i d'impacte en els empreses. Pilar Blázquez, especialista en la matèria, n'ha parlat AQUEST dijous a l'ESCODI, on ha impartit 1 classe a l'Àmbit de Psicologia del consumidor. AQUESTA disciplina és BASTANT nova. Va sorgir a la indústria de la moda als anys 90 PERÒ Ara mateix s'aplica majoritariament a l'Àmbit empresarial i afecta Tots els sectors. És prioritari observar que passa a l'entorn físic (a Les Botigues) però, sobretot, al tecnològic (on line), per comprovar que està canviant en el consumidor i quines noves necessitats estan sorgint. Segons Blázquez, el cambio climàtic, el benestar i l'economia col·laborativa seran decisius en el futur més IMMEDIAT.