NOTICIAS
La distribució dels alumnes de Cecot Formació s’apropa a la paritat entre homes i dones durant el 2017
20-03-2018
La distribució dels alumnes de Cecot Formació s’apropa a la paritat entre homes i dones durant el 2017

La patronal catalana, Cecot, ha fet aquest divendres un balanç de les activitats desenvolupades per l’equip de professionals i docents de Cecot Formació durant l’any 2017. La valoració mitjana que han rebut, per part dels prop de 7.500 alumnes, ha estat de 8,68 sobre 10. El servei de formació de la patronal ha dut a terme fins a 848 accions formatives en el darrer exercici i que han computat un total de 46.966 hores lectives. Al balanç també destaca la paritat entre homes i dones que es dóna en la seva oferta de formació, ja que dels prop de 7.500 alumnes que han passat per les aules, un 55% han estat dones i un 45% homes. A la formació finançada per l’empresa, que engloba un 32% dels alumnes formats durant el darrer any, també s’ha donat aquesta distribució, amb un 52% de dones i un 47,98% d’homes. Pel que fa al pla de formació bonificada, en què l’empresa assumeix en part o en la seva totalitat perquè els seus col·laboradors puguin actualitzar-se o formar-se en base a les necessitats de formació detectades, engloba el 22% de la totalitat d’alumnes. Per últim, un 22% d’alumnes totals formats el 2017 ho han fet amb bonificació de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). De totes les àrees de formació en destaquen quatre àrees que abracen el 60% dels alumnes formats: l’àrea de recursos humans (20%), àrea d’idiomes (19%), àrea economicofinancera i fiscal (11%) i àrea de màrqueting i comercial (11%). Les àrees de logística i compres, i de tecnologies informatives són les que han generat més interès entre els homes que entre les dones. En el cas de l’àrea de logística un 82% dels alumnes han estat homes. Únicament en el pla FUNDAE de l’àrea de tecnologies informatives, el percentatge de dones supera al d’homes amb un 84% de dones i un 26% d’homes.