NOTICIAS
02-11-2023
La dirección renovada de Cambra Terrassa empieza a caminar

Se constituye el plenario surgido de las últimas elecciones en la Cámara de Terrassa. 47 miembros de un renovado Pleno surgidos de las elecciones del pasado septiembre, han ratificado la lista del Comité Ejecutivo propuesta por el reelegido presidente Ramon Talamàs. Todos estos miembros han votado para elegir al Comité Ejecutivo propuesto por el reelegido Presidente. El comité ejecutivo queda integrado de la siguiente forma: Ramon Talamàs. President. Coordinació general, Relacions Institucionals i Teixit Socieoeconòmic. Emili Pablos. Vicepresident 1er. Coordinació Òrgans de Govern, Relacions Institucionals, Equip Humà i talent intern. Nacho Navarro. Vicepresident 2n. Relacions Administracions Públiques, Infraestructures i sector Construcció-Immobiliari. Jordi Rodríguez. Vicepresdient 3er. Emprenedoria, Projectes Internacionals, Ecosistema Universitari i FP. Paco Hoya. Tresorer. Perspectiva econòmica financera Cambra. Oriol Casamitjana. Vocal. Comerç i Serveis. Mireia Cazador. Vocal. Indústria, Logística i Internacionalització. Montse Clemente. Vocal. Màrqueting i Comunicació. Marta Galí. Vocal. Talent i Formació. Jaume Gázquez. Cambra B&W i Àgora Empresarial. Joaquim López. Sostenibilitat. Andrés Torregrosa. Digitalització.