NOTICIAS
Nueva edición del proyecto
11-04-2018
Nueva edición del proyecto "Aceleración en Órbita" para el crecimiento empresarial

AQUESTA setmana s'a obert el Termini per a la presentació de candidatures a la 5a edició del programa "Acceleració en Òrbita», un projecte Impulsat per l'Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Cecot, al marc del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital 40. l'Objectiu del programa és donar soporte, eines i Acompanyament a les persones físiques i Jurídiques amb major potencial per tal d'accelerar su Procés de Creixement. Es seleccionaran sis de les candidatures presentades, d'acordar con los Requisits de participació: persones físiques o Jurídiques amb Vocació internacional, potencial de Creixement, innovadors, amb su social o Localització a Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses o Viladecavalls i que Estiguin alineades amb la cultura i a els valors "Compartir per guanyar", lema d'Orbital 40 que recull l'esperit il 'essència d'Avancar i innovar mitjançant l'Intercanvi de Coneixement. Les empreses seleccionades començaran participant en dos tallers grupals on és treballarà su model de Negoci des d'1 visió teòrica i pràctica. Aquestes Dues formacions seran el punt de partida per definir un pla d'acció a mida de cada empresa, que s'executarà a través d'tutories especialitzades i individuals. El programa és dura a Terme al Llarg de l'any 2018 i no te cap cost Econòmic per a les empreses seleccionades. Per presentar candidatures, Únicament calç Omplir el formulari de sol·licitud Abans del 27 d'abril a les 15 h a través de l'enllaç https://goo.gl/forms/RSJYArzh3fB2uYKr1. Les candidatures seleccionades és comuniquessin a partir del dia 3 de maig. El dia 11 de maig és realitzarà l'acte de Benvinguda del programa i el primer taller en grup. La quarta edició d'Acceleració en Òrbita, que és va portar a Terme durante l'any 2017, va reunir un total de vuit empreses.