Notícies
11-10-2022
La immigració fa pujar el saldo migratori de Terrassa fins les 825 persones

L’any passat van canviar de residència dins la mateixa comarca 13.319 vallesans i vallesanes, la xifra més alta almenys dels darrers quinze anys. Segons un informe de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el Vallès Occidental va incrementar la població en 4.075 persones al 2021, arran sobretot del saldo migratori amb l’estranger, que va ser de 4.538 persones. Amb la resta de Catalunya el saldo és de 653 persones mentre que amb la resta de l’estat és negatiu, de 1.116. La meitat d’aquest creixement a la comarca té l’origen a Sant Cugat, que ha vist incrementada la població en 2.043 persones. La segueixen Terrassa amb 825, Castellar amb 306 i, per sobre de 200, Sabadell, Vacarisses i Rubí. Només quatre municipis tenen un saldo migratori total negatiu: Badia, Polinyà, Ripollet i Santa Perpètua, amb quantitats inferiors a cent cadascuna. En el cas de Terrassa, l’impuls poblacional el dona la migració estrangera, de 1.114 persones en positiu. En canvi és negativa tant la migració de la resta de Catalunya (sense incloure la comarca), en 249 persones, i la resta de l’Estat (sense incloure Catalunya) en 176. El saldo migratori dins de la comarca és de només 22 persones mentre que el de la província de Barcelona puja a 249. Els municipis que més habitants nets han rebut de la mateixa comarca són Castellar, amb 326, Vacarisses amb 204 i Matadepera amb 128. A l’altre cantó, n’han perdut Sant Cugat, Ripollet, Sabadell i Barberà, Badia i Cerdanyola.