Notícies
02-11-2023
La direcció renovada de Cambra Terrassa comença a caminar

Es constitueix el plenari sorgit de les últimes eleccions a la Cambra de Terrassa. 47 membres d’un renovat Ple sorgits de les eleccions del passat setembre, han ratificat la llista del Comitè Executiu proposada pel reelegit president Ramon Talamàs. Tots aquests membres han votat per escollir el Comitè Executiu proposat pel reelegit President. El comitè executiu queda integrat de la següent manera: Ramon Talamàs. President. Coordinació general, Relacions Institucionals i Teixit Socieoeconòmic. Emili Pablos. Vicepresident 1er. Coordinació Òrgans de Govern, Relacions Institucionals, Equip Humà i talent intern. Nacho Navarro. Vicepresident 2n. Relacions Administracions Públiques, Infraestructures i sector Construcció-Immobiliari. Jordi Rodríguez. Vicepresdient 3er. Emprenedoria, Projectes Internacionals, Ecosistema Universitari i FP. Paco Hoya. Tresorer. Perspectiva econòmica financera Cambra. Oriol Casamitjana. Vocal. Comerç i Serveis. Mireia Cazador. Vocal. Indústria, Logística i Internacionalització. Montse Clemente. Vocal. Màrqueting i Comunicació. Marta Galí. Vocal. Talent i Formació. Jaume Gázquez. Cambra B&W i Àgora Empresarial. Joaquim López. Sostenibilitat. Andrés Torregrosa. Digitalització. En les eleccions a la renovació de l’entitat empresarial, La Teva Cambra, la candidatura de Ramon Talamàs va guanyar 31 de les 35 vocalies. 4 vocalies han quedat per a Eines de País, l’altra llista que també aspirava a governar la Cambra. En las elecciones a la renovación de la entidad empresarial, Tu Cambra, la candidatura de Ramon Talamàs ganó 31 de las 35 vocalías. 4 vocalías han quedado para Herramientas de País, la otra lista que también aspiraba a gobernar la Cámara.