Notícies
14-12-2023
A les treballadores autònomes els costa més conciliar el temps

Les treballadores autònomes perceben més complicat gestionar l’organització del temps i la conciliació que no pas els homes, sobretot a causa d’una baixa corresponsabilitat a la llar que també es dona a nivell social i cultural. Entre els autònoms també es manté la bretxa salarial entre gèneres. Aquesta és una de les conclusions de dos estudis que ha impulsat l’Organització d’Autònoms de Catalunya, AUTCAT, i que aquest dijous s’ha presentat a la CECOT. El primer estudi s’endinsa en com les diferències de gènere marquen les experiències dels autònoms, mentre que el segon informe s’acosta, a través de vuit experiències, a la gestió del temps de treball i la conciliació. Al departament per la Igualtat de la CECOT, hi han arribat 40 demandes per elaborar plans d’igualtat i de formació de les plantilles sobre les desigualtats entre gèneres en l’entorn laboral.