Notícies
Les empreses s'enfronten al repte de combinar el dia a dia amb la innovació
13-07-2017
Les empreses s'enfronten al repte de combinar el dia a dia amb la innovació

"Orbital.40 innovation Strategy, 4 projectes estratègics de ciutat". Aquest fòrum empresarial, que es va celebrar al Parc Audiovisual de Catalunya, va servir per reforçar el sentiment de pertinença al parc científic i tecnològic Orbital 40 (impulsat per l'Ajuntament, Leitat i UPC) i donar la benvinguda als nous membres. També per a presentar les línies prioritàries i els projectes clau que en matèria d'innovació s'estan duent a terme a Terrassa.Tras la intervenció de Marcet, es van presentar quatre projectes d'innovació amb l'objectiu que les empreses coneguessin les fórmules per poder-se implicar. Així, Amadeu Aguado, tinent d'alcalde de Cultura i Innovació, va presentar una ponència sobre el present i futur del parc científic i tecnològic Orbital 40, mentre que Manel Balcells, assessor d'I-D + I de la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa i comissionat de salut en el Leitat, va parlar sobre "PECT: Health Care Innovation Lab, Orbital 40, i Jaume Castellà, gerent del CD6-UPC, sobre fotònica (veure requadre). Esther López, directora d'Orbital 40, es va centrar en el programa "PVxT: projectes de Valor per Terrassa". López ha assenyalat que "treballem en projectes d'innovació social que tinguin un impacte en la societat i en el medi ambient però acompanyats per un pla d'empresa". És a dir, que siguin "sostenibles econòmicament" . El programa persegueix consolidar una xarxa d'inversors per finançar els projectes i ofereix una tasca d'acompanyament i tutoria especialitzada per part de l'Ajuntament. Miquel Pérez, director de serveis d'activitats econòmiques del Ajuntament, va parlar sobre "KET i indústria 4.0: Mapa de Capacitats i Oportunitats Tecnològiques", que persegueix identificar la penetració de la indústria 4.0 a Terrassa i les demandes de tecnologia.