Notícies
Quatre de cada deu aturats de més de 50 anys porta més de 4 anys sense feina
26-07-2017
Quatre de cada deu aturats de més de 50 anys porta més de 4 anys sense feina

La taxa d'atur de la població jove és molt elevada, preocupant i rep justificadament l'atenció de les autoritats econòmiques nacionals i internacionals. No obstant això, hi ha un col·lectiu de població especialment vulnerable en termes d'atur, el de la població de 50 i més anys. El 39,2% dels aturats d'aquest grup d'edat porta buscant feina més de quatre anys i el 72,1% ho fa des d'un any o més, percentatges molt superiors als de la població jove (10,6% i 42 , 8%, respectivament). La taxa d'atur general de l'economia s'ha multiplicat entre 2007 i 2016 per 2,4, però la de llarga durada ho ha fet per 5,8. La taxa d'atur el 2013 va arribar a ser del 26,1% i tres anys després s'ha reduït 6,5 punts percentuals, però aquesta favorable evolució oculta l'escassa millora registrada a l'atur més prolongat en el temps. Com s'ha assenyalat en informes previs de la Fundació BBVA-Ivie sobre creixement, caure en la desocupació i no aconseguir treball abans d'un any pot conduir a perpetuar-se en aquesta situació. La taxa d'atur d'aquells que portaven buscant feina menys d'un any s'ha reduït 3,4 punts percentuals des de 2012. No obstant això, aquells que porten buscant feina quatre o més anys han vist reduir mínimament la taxa d'atur a partir del 2015, després d'acumular un augment de 4,3 punts en la mateixa des de 2007.