Notícies
Les pimes catalanes milloren l'estructura del seu passiu
26-08-2017
Les pimes catalanes milloren l'estructura del seu passiu

Les pimes catalanes han millorat la seva estructura del passiu durant el període comprès entre els anys 2000 i 2015, segons un informe elaborat per la patronal Pimec. En una nota de premsa, la patronal explica que hi ha una "tendència general" de millora del passiu en les pimes catalanes dels sectors primari, la indústria, la construcció i serveis per al període analitzat. És per això pel que l'informe "Estructura de balanç i ràtios financeres de les pimes catalanes 2000-2015" assenyala que el patrimoni net d'aquestes presenta unes dinàmiques "clares" fins acostar-se al 50% en els quatre sectors. En concret, els balanços de les pimes han augmentat de valor en tots els sectors. Per partides, els deutors i les existències han disminuït el seu pes en l'actiu, mentre que ha augmentat l'immobilitzat. L'estudi emfatitza que els quatre sectors van disminuir les vendes i els resultats durant 2008 i 2012, sent el de la indústria l'únic en què s'han registrat unes vendes entre 2013 i 2015 superiors al període comprès entre 2000 i 2007. L'informe també assenyala que les ràtios financeres de solvència, liquiditat, tresoreria i endeutament presenten valors que indiquen "fortalesa empresarial".