Notícies
La taxa de cobertura de l'atur repunta un 2,6% fins al juny a la comarca
02-11-2017
La taxa de cobertura de l'atur repunta un 2,6% fins al juny a la comarca

La taxa de cobertura de prestacions per situacions d'atur s'ha situat al Vallès Occidental en el 54,8% en finalitzar el segon trimestre de 2017 i augmenta en 2,6 punts percentuals respecte al desembre de 2016. De totes les persones desocupades (51.849 ), el 45,2% no van rebre cap tipus de prestació per desocupació. A juny de 2017 es van concedir 28.410 prestacions, la xifra més baixa des de l'inici de la crisi econòmica (32.650 a juny de 2008), tot i comptar amb molts més aturats que llavors (un 22,4% més). Segons els tipus de prestacions, les de nivell contributiu han passat d'afectar el 57,8% de desocupats al juny de 2008 a un escàs 26,1% al juny de 2017. No obstant això, cal destacar un lleuger repunt d'aquest prestació respecte a desembre de 2016. Es confirma la tendència positiva de l'evolució econòmica però també la cronificació de l'atur en els majors de 45 anys i de llarga durada i el descens continuant de les prestacions per desocupació. El 30 de juny de 2017 havia registrats a la comarca un total de 303.022 assalariats, 60.799 autònoms i 26.978 empreses que suposen, en general, un 11% del teixit socioeconòmic de Catalunya. La variació trimestral és lleugerament positiva, confirmant la bona tendència iniciada en el primer trimestre de 2014.