Notícies
El Consell Comarcal ofereix contractacions subvencionades
04-07-2018
El Consell Comarcal ofereix contractacions subvencionades

En el marc dels programes ocupacionals Fem Ocupació per a Joves i 30 Plus, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha realitzat una crida a les empreses implantades a la comarca que vulguin incorporar a les seves plantilles a persones que actualment es troben en situació d'atur, a través d'una contractació subvencionada econòmicament. En tots els casos el contracte ha de ser de sis mesos de durada i està vinculat al fet que es doni formació específica al nou treballador amb l'objectiu principal de millorar l'encaix de la persona en el seu lloc de treball. Específicament en el programa Fem Ocupació per a Joves, es necessita contractar aturats d'entre 18 i 29 anys que estiguin inscrits com a demandants d'ocupació no ocupats, amb un nivell formatiu de Graduat ESO, Batxillerat i / o Cicle Formatiu de Grau medio.El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvencionarà els contractes subscrits en el marc del programa amb una quantia màxima de 4245'6 euros per una durada mínima de 6 mesos.En que fa al programa 30 Plus, fa falta contractar persones desocupades de 30 anys o més que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats. En aquest cas, el Servei d'Ocupació de Catalunya subvencionarà dels contractes subscrits en el marc del programa amb una quantia màxima de 6.368,4 euros, per una durada de 9 mesos.