Notícies
La Cambra impulsa el programa d’assessorament al sector comercial minorista
02-10-2018
La Cambra impulsa el programa d’assessorament al sector comercial minorista

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa promou el programa d’assessorament i millora de la competitivitat del sector comercial minorista concebut per afavorir la posició competitiva dels establiments comercials mitjançant la realització de diagnòstics de gestió del negoci amb el suport d’un servei d’assessorament personalitzat. En el marc del programa, l’entitat empresarial desplega un servei individualitzat de diagnosi gratuïta dissenyat per oferir una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del comerç, per tal d’identificar els punts forts i febles del negoci i proposar recomanacions que potenciïn la competitivitat de l’empresa. A través del programa, els tècnics de la Cambra analitzen cas per cas aspectes relacionats amb les característiques generals del comerç, així com l’entorn comercial, els factors d’atractivitat i la cultura innovadora. Amb una visita a l’establiment i una entrevista presencial, el tècnic recull informació i valora aspectes vinculats amb l’activitat comercial que poden anar des de la idoneïtat de la localització i les característiques exteriors a l’establiment (l’estat del carrer i la façana de l’establiment, per exemple), a la gestió de l’aparador i la distribució interior, fins a una anàlisi de l’evolució econòmica del negoci, la facturació i la rendibilitat, la gestió del producte, la competència, l’estratègia comercial i les accions de màrqueting, promoció i publicitat i l’ús de les tecnologies de la informació, entre altres, que poden influir directament en el desenvolupament de l’activitat.