Notícies
Xarxa de tècnics per fomentar l'ocupació en joves vulnerables
16-01-2019
Xarxa de tècnics per fomentar l'ocupació en joves vulnerables

Un total de 75 tècnics referents d'ocupació juvenil han començat a treballar en seixanta entitats locals (ajuntaments i consells comarcals) de tot Catalunya per informar i acompanyar els joves més vulnerables en la seva transició de l'escola al món laboral. Dos d'aquests tècnics s'han destinat a l'Ajuntament de Terrassa i altres dos al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Aquests tècnics proporcionaran una atenció personalitzada i individualitzada als joves, sobretot als més vulnerables, i treballaran en les oficines Joves de manera coordinada amb centres educatius, dispositius de salut i serveis socials. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat 2.600.000 euros per subvencionar la contractació dels 75 tècnics. L'objectiu d'aquesta xarxa passa per assegurar una resposta integral als joves que impulsi la seva formació professionalitzada i una posterior inserció laboral de qualitat. La posada en marxa de la xarxa de personal tècnic referents d'ocupació juvenil és un "clar exemple de treball interdepartamental", tal com sosté la directora Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau. Segons indica la Generalitat de Catalunya en comunicat de premsa, la rellevància del conjunt d'actuacions dels impulsors de la Xarxa en matèria d'assessorament integral a la població més jove i vulnerable, que van causar un abandonament escolar prematur i es troben sense formació ni ocupació, és una de les principals raons per subvencionar la contractació de la figura de tècnic referent d'ocupació juvenil.