Notícies
01-10-2019
Més del 40 per cent d’aturats de la comarca no reben cap prestació

El 41,1 per cent de les 19.549 persones aturades al Vallès Occidental no reben cap tipus de prestació, és a dir, unes 47.588 persones que no cobren res. Amb tot, el nivell de cobertura augmenta en gairebé 5 punts respecte el desembre del 2018, i se situa en el 58,9 per cent, una cobertura que per primer cop des del 2014, sobrepassa el 55 per cent. Així es desprèn de l’informe de prestacions per desocupació del primer semestre del 2019 que publica l’Observatori del Vallès Occidental. També s’ha fet públic el Flaix Socioeconòmic del segon trimestre d’aquest any que analitza la situació i tendències recents de l’estructura econòmica i dels principals indicadors del mercat de treball. En aquest informe s’obre un parèntesi en la dinàmica de recuperació dels principals indicadors iniciada ara fa 5 anys, tot i la recuperació del 94 per cent dels llocs de treball perduts entre el 2008 i el 2013. En els llocs de treball, el segon trimestre tanca amb un balanç desfavorable respecte al primer trimestre de l’any, amb 721 treballadors i 26 empreses menys. És a dir que s’han destruït 392 llocs de treball. Tot i això els autònoms registren un augment de 329 persones.