Notícies
L'Ajuntament ordena la neteja extraordinària en determinats espais públics amb un producte no nociu per a persones ni animals
20-03-2020
L'Ajuntament ordena la neteja extraordinària en determinats espais públics amb un producte no nociu per a persones ni animals

El Govern municipal ha acordat també un conjunt de mesures relatives a habitatge públic i privat, destinades a reduir l'impacte de la crisi pel Covid-19. Amb motiu de la fase d'Emergència-1 del Pla Municipal d'Emergència i de l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol, el Comitè d'Emergència Municipal reunit aquest matí de manera telemàtica ha acordat les següents mesures: 1.- L'Ajuntament ordena la neteja extraordinària a determinats espais públics amb hipoclorit de sodi diluït, producte efectiu i no nociu per a persones i animals. 2.- Es centralitza a l'Edifici Glòries l'atenció ciutadana de Serveis Socials i es tanca el punt del carrer Unió. 3.- Atenció domiciliària (SAD): l'Ajuntament garanteix el servei a les 1.850 persones que ara mateix estan inscrites i el reforçarà, si cal, per tal de no deixar desatesa cap persona vulnerable. 4.- Habitatge: mediació per a llogaters/es, atenció directa a famílies que viuen en habitatge públic, suspensió de lloguers de locals en edificis d'habitatge públic que afectin a activitats comercials i empresarials i servei de consulta per a moratòries d'hipoteques. 5.- En funcionament el Centre d'Acollida d'Urgència Frederic Soler. 6.- El Comitè de Seguiment d'Emergència, presidit per l'alcalde, es reunirà telemàticament també el dissabte i el diumenge