Notícies
Consulta'ns els teus dubtes laborals sobre el COVID-19
27-03-2020
Consulta'ns els teus dubtes laborals sobre el COVID-19

Tindrem 4 noves línies per respondre a totes les consultes. Cada número correspon a una temàtica. WhatsApp per a dubtes sobre MESURES DE PREVENCIÓ EN LES EMPRESES: 632.205.515 WhatsApp per a dubtes sobre ERTE i ACOMIADAMENTS: 632.184.059 WhatsApp per a dubtes sobre GESTIÓ DE BAIXES LABORALS i PERMISOS: 638.618.897 WhatsApp per a dubtes sobre VACANCES i ALTRES: 669.763.172