Notícies
11-05-2020
La Covid-19 fa presentar més de dos mil ERTOs a Terrassa amb quinze mil treballadors afectats

Entre el 22 de març i l’1 de maig s’han presentat a Terrassa 2.241 Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació que han afectat 17.361 treballadors. Nou de cada deu ERTOs han estat motivats per l’estat d’alarma pel coronavirus mentre que un deu per cent ho han estat per causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives alienes a la Covid-19. Sabadell és la ciutat de la comarca amb més expedients de regulació temporal d’ocupació, 2.306. Els de Terrassa, tot i ser 65 menys que la cocapital, afecten 2.700 treballadors més. En tot el Vallès Occidental s’han presentat 10.235 expedients d’ocupació, que han afectat gairebé 90.000 treballadors.El comerç és el sector més afectat, amb un de cada quatre expedients. S’hi hi sumem l’hosteleria i la construcció ja s’arriba a la meitat dels expedients. Les industries manufactureres i les activitats sanitàries figuren en la llista de les sector amb mes expedients.