Notícies
El govern comarcal aprova un pla de xoc per pal•liar els efectes de la Covid-19
10-06-2020
El govern comarcal aprova un pla de xoc per pal•liar els efectes de la Covid-19

El Consell Comarcal dedica anualment més del 80% del seu pressupost a serveis d’atenció a les persones. Per això el s’ha aprovat un Pla de xoc de mesures socials per pal•liar els efectes de la Covid-19l en àmbits com: suficiència alimentaria, suport als col•lectius més vulnerables, suport en la petició de l’ingrés mínim vital, atenció a la infància, dependència, educació i lleure, habitatge, ocupació, atenció a les dones i diferents mesures per al personal del Consell, entre d’altres. En l'àmbit de l’ocupació es preveuen accions específiques d’ocupació per a col·lectius específics: dones, persones majors de 50 anys, persones aturades de llarga durada i joves. També l’elaboració de material informatiu per motivar i potenciar el treball amb els joves que busquen feina, especialment pensades per a xarxes socials. Es potencia la borsa de treball mitjançant l’eina XALOC i es reforça la prestació de serveis d’orientació i assessorament a persones que en aquest context de crisi han sofert canvis en la seva situació laboral i professional en els sis municipis on el Consell Comarcal presta els Serveis itinerants d’Ocupació, especialment en persones majors de 45 anys i en situació d’atur de llarga durada. Una altra línia de treball és la recerca activa de finançament per a posar en marxa accions dirigides a persones afectades per EROS per fomentar la capacitació professional i les competències digitals.