Notícies
El CIMTI, impulsat per LEITAT, promou projectes per transformar el model assistencial post Covid-19
27-07-2020
El CIMTI, impulsat per LEITAT, promou projectes per transformar el model assistencial post Covid-19

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI) ha obert una convocatòria amb el suport dels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies per a projectes que busquin transformar i millorar el model assistencial sanitari i social en l’etapa post Covid-19. El CIMTI també ha elaborat un Observatori on es recullen totes les iniciatives innovadores d’aquests àmbits per fer front a la pandèmia de la Covid-19 amb la col·laboració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). L’objectiu d’aquestes dues iniciatives és doble. En primer lloc, es pretén documentar i donar visibilitat a les principals iniciatives d’innovació sanitària i social que han sorgit arran de la pandèmia de la Covid-19 per posar-les en valor. En segon, tant l’Observatori com la Crida Repte CIMTI “Oportunitat per a la transformació del model sanitari i social” volen identificar quines iniciatives caldria implementar ràpidament quan es produeixi un nou brot i quines haurien d’adoptar-se de manera permanent per tal de donar resposta a tots els reptes i mancances que han aflorat aquests darrers mesos.