Notícies
Préstecs sense interessos per a projectes emprenedors amb valor social que creïn ocupació
25-01-2021
Préstecs sense interessos per a projectes emprenedors amb valor social que creïn ocupació

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Emprenedoria i Economia Social, i la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur, ASCA, han signat un conveni per quatre anys amb l’objectiu d’oferir finançament a projectes emprenedors amb valor social que creïn ocupació digne, així com línies específiques de finançament per a la gent jove i per a cooperatives. Segons el regidor d’Economia Social i Innovació, Pep Forn: “La subscripció d’aquest nou conveni permetrà que persones emprenedores i entitats d’economia social de la ciutat, que no poden obtenir finançament a través de la banca tradicional, es beneficiïn d’aquest finançament que ofereix ASCA”.A partir d’aquí, el Servei d’Emprenedoria i Economia Social proposarà aquells projectes que hagin estat objecte d’anàlisi i que poden acollir-se a les possibilitats de finançament o ajuts establerts per la fundació. Els projectes hauran de ser tècnicament viables i comptin amb l’autorització expressa de les persones titulars i que no hagin trobat finançament ordinadir per part de les entitats bancàries.