Notícies
Programa ‘Treball, talent i tecnologia’
10-03-2021
Programa ‘Treball, talent i tecnologia’

La Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció de 380.265,92 euros a l’Ajuntament de Terrassa per al desenvolupament del programa «Treball, Talent i Tecnologia», que l’ens provincial emmarca en el Pla de concertació «Xarxa de Governs Locals 2020-2023». L’objectiu d’aquesta iniciativa és la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. L’import de la subvenció concedida és de 380.265,92 euros, distribuïts en dues anualitats: 247.172,85 € corresponen a l’any 2021, i 133.093,07€ per a l’any 2022. La gestió del programa la realitzarà l’empresa municipal Foment de Terrassa, SA.