Notícies
29-03-2021
Tres línies d’ajuts per ajudar diversos sectors afectats per la crisi a millorar la seva situació

Poques vegades passa però en aquest ple els grups municipals s’han posat pràcticament d’acord en tot per tirar endavant les 9 propostes de resolució presentades pels diferents partits, això sí, no sense debat i amb algunes modificacions. s’ampliaran les ajudes als sectors afectats per la crisi. L’ajuntament crearà tres línies: una per a les obres de millora dels sistemes de ventilació en establiments afectats per les restriccions, una altra per donar suport a les despeses corrents d’entitats que fan entrega de menús solidaris i una tercera per a llars d’infants privades. En l’àmbit educatiu també s’ha avançat per fer un estudi tècnic per mesurar el so dels menjadors escolars i disminuir-ne la contaminació acústica, tenint en compte especialment l’alumnat amb TEA. I encara sobre educació l’ajuntament farà els tràmits per tancar les llars bressol no autoritzades, conegudes com a llars de criança o mares de dia i que han proliferat en els últims temps. Pel que fa a la resta de temes aprovats, s’estudiarà la viabilitat pressupostària per donar continuïtat i ampliar el programa d’agents per la convivència, que acaba aquest estiu. Finalment, s’instarà al govern espanyol per donar suport a la Llei per a la igualtat plena de les persones trans, en defensa de la seva autodeterminació, reconeixement dels seus drets i despatologització de la seva condició.