Notícies
29-03-2021
El ple aprova fer ús de 7,5 milions d’euros del romanent de tresoreria

L’eliminació de la regla de la despesa ha permès desbloquejar 7,5 milions d’euros del romanent de tresoreria. Són part del 16,8 milions d’euros de superàvit del pressupost de l’any passat. Es destinaran a una vuitantena de partides que beneficiaran totes les àrees de govern. Uns altres 2,5 milions es reserven per imprevistos i garantir la solvència municipal i la resta ja es van assignar al desembre. El ple ha aprovat l’expedient de crèdit extraordinari i un suplement, per un total de 7,5 milions d’euros, que han incorporat algunes de les esmenes que havia presentat l’oposició. El Ple ha aprovat per unanimitat el Pla de màrqueting turístic de Terrassa, un document amb 66 accions que reforça l’atractiu propi de la ciutat més enllà de la fins ara referència a Barcelona i amb el patrimoni industrial com a principal reclam. També s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió de Terrassa al Pla d’acció supramunicipal per la millora de la qualitat de l’aire del Valès Occidental. La proposta, del Consell d’Alcaldies, inclou 44 mesures en set línies estratègiques per reduir la contaminació atmosfèrica a la comarca.